Skolen

Sydvestmors Friskole er en Grundtvig Koldsk Friskole. 

Friskolen er det stærke fundament fagligt og menneskeligt, hvorfra den enkelte elev føler sig rustet til livet. 

Skolen underviser elever fra bh. klassen til og med 9. klasse med afsluttende Folkeskolens prøve.

Skolen arbejder sammen med Sydvestmors Vuggestue - og Børnehave, som ligger på samme matrikel.


Vi har på skolen i  2023 opstillet flg. mål op for vores fælles indsats for kommende skoleår:


-Prioritering af læsning i skoletiden

-Fokus for fortælling som fag

 

Målene er opstillede mellem personalet og skolelederen. Evalueringen sker undervejs  på lærer- og bestyrelsesmøderne. Evalueringen vil vedr. fortællingen evalueres før sommerferien i tilfælde af, at vi vender tilbage til traditionelt undervisning af fagene, kristendom, religion og historie. 

Målet er opstillet mellem det pædagogisk personale og lærerne

Evaluering sker undervejs på lærermøder og bestyrelsesmøder 

og bliver i slutningen af skoleåret lagt på hjemmesiden under fanen "Evaluering"


Skolens undervisningsmiljø beskrivelse finder du HER


Du finder elevernes vurdering af undervisningsmiljøet HER