Udskolingen

Overbygningen

I udskolingen på Sydvestmors Friskole har vi kortere skoledage og færre lektier i forhold til folkeskoler. Eleverne medbringer selv PCer og får en Google konto af os. Vi benytter os af bla af Gyldendals undervisningsplatform, Alinea og Formats bogsystem.

Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, ligesom vi afholder terminsprøver i både 8. og 9. klasse

Statistik vedr. Karaktergivning og overgangsfrekvens finder du HER

Vi har aktive pauser 2 gange om dagen: I dette område er fokus, at målet er bevægelse for bevægelsesaktivitetens og variationens skyld, men det sociale, på tværs af årgangene, har også stor betydning. I daglig tale kaldes denne type bevægelse bl.a. for power pauser, mind- breaks og brain-breaks. Det er eleverne, der har ansvaret for at finde på og for at gennemføre disse aktive pauser.

At rejse er en del af skolegangen. 7. årgang er på Bornholm. 8.-9. årgang tager skiftevis på storbystur og på skitur.

Vi har et skolemiljø præget af tilgængelighed, åbenhed og dialog, hvor ture ud af huset, bevægelse og faglighed er i højsæde. Vi har en fri omgangstone med eleverne, og møder eleverne der hvor de er med det formål at skabe hele mennesker.


På Sydvestmors Friskole arbejder udskolingen med projektopgaven i uge 3. Eleverne arbejder i fem sammenhængende dage med det afsluttende arbejde med projektopgaven, hvor de belyser en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner, og lærerne hjælper med at tilrettelægge og differentiere undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis og finder sted i forlængelse af de fem sammenhængende skoledage.

Læreren eller lærerne bedømmer projektopgaven med både en skriftlig udtalelse og en karakter.

Projektopgaven er obligatorisk i 9 klasse