Udskolingen

Overbygningen

I udskolingen på Sydvestmors Friskole har vi kortere skoledage og færre lektier i forhold til folkeskoler. Eleverne medbringer selv PCer og får en Google konto af os. Vi benytter os af Clios undervisningsplatform og Formats bogsystem.

Eleverne går op til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, ligesom vi afholder terminsprøver i både 8. og 9. klasse

Vi har aktive pauser 3 gange om dagen: I dette område er fokus, at målet er bevægelse for bevægelsesaktivitetens og variationens skyld, men det sociale, på tværs af årgangene, har også stor betydning. I daglig tale kaldes denne type bevægelse bl.a. for power pauser, mind- breaks og brain-breaks. Det er eleverne, der har ansvaret for at finde på og for at gennemføre disse aktive pauser.

At rejse er en del af skolegangen. 7. årgang er på Bornholm. 8.-9. årgang tager skiftevis til enten London/Berlin og på skitur.

Vi har et skolemiljø præget af tilgængelighed, åbenhed og dialog, hvor ture ud af huset, bevægelse og faglighed er i højsæde. Vi har en fri omgangstone med eleverne, og møder eleverne der hvor de er med det formål at skabe hele mennesker.