Lokalsamfundet

Lokalsamfundet

"Alle ting kan lade sig gøre indtil de er dømt umulige –

og selv de umulige er måske kun umulige i øjeblikket"

Pearl S. Buck

Citatet her beskriver meget godt oplevelsen af, at være en del af lokalsamfundet her i Hvidbjerg og omegn. Alle muligheder er åbne, nye tiltag og initiativer hilses velkommen og stemningen er, som Pipi siger:

"Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert".

Vi bor og arbejder tæt sammen med det lokale samfund. Vi udnytter fælles faciliteter, materialer og kompetencer med merudbytte som resultat.

Skolen er blevet til i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

De er stadig en aktiv medspiller i hverdagen.

Eksempler på situationer hvor vi har stor glæde og gavn af lokalsamfundet:

Strikketanter

Sydamer hjælper med kostumer til eks musical

Trædrejerne skaber kulisser

Morgensang med senioridræt - de lærer en sang og vi gør det samme

Frivillige laver pedel og rengøringsarbejde på skolen

Frivillige søger fonde og sponsorater

Lokale virksomheder og foreninger yder sponsorstøtte

Medlemmer af vores støttekreds yder økonomisk støtte

Kreative ildsjæle kommer med gode ideer til nye tiltag