DGI-profilskole

Billeder fra en hverdag med bevægelse

DGI profil skole

Onsdag d 18 marts 2015 blev Sydvestmors Friskole certificeret:

Hvad betyder det:

På Sydvestmors Friskole har vi bevægelse og kropslig dannelse i fokus. 

Vi er en skole, hvor vi bevæger os 45 minutter om dagen. Vi har flere breaks i løbet af dagen, som kan indeholde faglige Brainbreaks eller fysisk udfoldelse i hallen. Nogle gangeforegår undervisningen med en twist af bevægelse i lærings-situationerne i en af vores to haller. 

Vi har altid fokus på, at fremme bevægelse med glæde i undervisningen, da vi ser det understøtter og motiverer til læring i alle skolens fag. Alle elever deltager og ofte er det elevernes ansvar, at stå for bevægelsen i dobbeltlektionerne. Elevernes medansvar, kan vi se forgrene sig til vores samarbejdspartner VIF, hvor mange af vores elever er frivillige hjælpetrænere såvel i gymnastik, badminton, håndbold etc. 

Elementet ”kropslig dannelse” får dermed betydning for elevernes hele liv i sammenhæng mellem skole, familien og foreningslivet.

Forældrene er vigtige i forhold til opbakningen omkring skolens DGI-profil. Vi skal som skole orienterer dem om, hvor vigtige de er for os i undervisningen af deres børn, badning, omklædning, aktivitetsniveauet etc. At det er vigtigt de stiller spørgsmåltil skolen, hvis de er i tvivl om målet for, at vi DGI certificeret – og hvad siger de ja til, når de vælger vores skole, så det bliver en succes.

Alle børn elsker glæden ved bevægelse og en fortsættelse af dette i de tidlige ungdomsår, kræver et samarbejde mellem skole og forældre. Samtidig skal vi være bevidst om den bevægelseskultur, som er herskende på en skole og i lokalområdet omkring skolen, da det er afgørende at sætte fokus på de rammer, der har betydning for børns bevægelse.

Opmærksomheden og samarbejdet skal skabe struktur, rum og tid til at børn og unge motiveres, udfordres og delagtiggøres på området omkring bevægelse. Med inddragelse af samarbejdet taler vi om det brede sundhedsbegreb. Sundhedsbegrebet siger, at menneskers muligheder for bevægelse i barndommen kan være afgørende for livet fremover.

I år har vi prioriteret at løbe/ gå rask 2 gange om ugen, for at få kroppen og hjernecellerne i gang. Vi har ligeledes sat det i gang for, at eleverne skulle mærke en fysisk forbedring, ret hurtigt.

I vores første pause er 6. klasse legepatrulje og det er frivilligt at gå til legepatruljens aktiviteter, som er sjove og kan benyttes af alle aldre. Alle fra 0. til 6. klasse er ude i pauserne, hvor vi gør brug af vores store udeareal. 7.8.9. klasserne skal ud og gå en runde på matriklen for derefter at lave fælles aktiviteter i hallerne, enten med bordtennis, volleyball, håndbold, fodbold eller hvad nu der kan findes på.

Vi arbejder ud fra vores UPS-model, som beskrives nedenfor.

UPS-modellen:

Undervisning: I undervisningen benyttes der små brainbreaks, som er en aktiv pause, hvor eleverne får rørt sig. Dette giver hjernen en lille pause og man får ny energi til det videre arbejde. Lærerne bruger også bevægelse som en integreret del af undervisningen, hvor der er et fagligt formål med aktiviteten.

Pauser: Alle vores pauser er skærmfri, da vi mener at børnene har større tilbøjelighed til, at være sammen på en anden måde uden. Vores første pause er udepause, hvor alle er ude og få frisk luft. Her står vores legepatrulje for lege og sjove aktiviteter.

SFO: I SFOen benyttes de mange faciliteter stedet har bl.a. de to haller, VIFFENs løbehjul og cykler og udearealerne. Der tilbydes aktiviteter der indbyder til bevægelse, fællesskab og leg.


Hvad er en DGI Profilskole? - generel beskrivelse

Profilskoler gør idræt, leg og bevægelse til en naturlig del af børns hverdag.

Profilskoler samarbejder med familie og idrætsforeninger om at give børn lyst til at være aktive.

Dermed sætter de nye standarder for fysisk aktivitet på tværs af skole-, familie- og foreningsliv.

DGI og Dansk Skoleidræt står bag konceptet

"Profilskoler gør en forskel for skoleelevers sundhed generelt og i forhold til deres kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Vi giver børn og unge et fundament for livslang fysisk aktivitet"

Beskrivelse fra DGI´s hjemmeside vedr profilskoler finder du HER