undervisningsplaner

Sydvestmors Friskole er en fri grundskole med statsstøtte, og derfor lever vi op til loven om friskoler og private grundskoler m.v. §1, stk. 2:

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Undervisningsplanerne bliver evalueret på skrift i slutningen af skoleåret - denne evaluering kan findes under fanen "Evaluering"

Vi følger "Fælles mål" - dem finder du HER

Vi har hvert år et naturvejlederforløb ved naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. I kan se planen HER

Vi anvender Undervisningsministeriets vejledende læseplaner (og udarbejder derudfra vores undervisningsplaner) Se læseplanerne her: