Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske på Sydvestmors Friskole:

"Mit navn er Gitte Skoust jeg er 45 år gammel og bor i Thisted sammen med min mand Jasmin og vores datter Alija på 4 år. Sammen har vi desuden to nu voksne børn som netop er flyttet hjemmefra.

Jeg har i en del år arbejdet som sygeplejerske blandt andet på barsels og fødegangen på Thisted sygehus, men tog så springet i 2019 hvor jeg startede i sundhedsplejen på Mors. Jeg har siden taget uddannelsen til sundhedsplejerske på VIA i Århus, hvilket jeg færdiggjorde her i sommer.

Jeg glæder mig meget til vores fremtidige samarbejde"

Med venlig hilsen

Gitte Skoust

Sundhedsplejerske

Morsø Kommune

PPR, Sundhed og Forebyggelse

Direkte: 9970 7269

www.mors.dk
Generelt om sundhedsplejen i Morsø kommune:

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af grundskolen. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt. I Morsø kommune er sundhedsplejen er del af Center for børn og familier – og vi har tæt samarbejde. Vi har fælles møder med skolen med jævne mellemrum.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi bruger Børn-ungelivs spørgeskema, til undersøgelse og sundhedssamtale med eleverne. I får besked når det er tid til I skal logge ind og give samtykke/besvare spørgeskema.

Barnets journal er tilgængelig for jer på Sundhedsvejen.dk

www.sundhedsvejen.dk

www.svar.børnungeliv.dk