Sundhedsplejen

Jeres sundhedsplejerske på skolen er mig, Sanne Hovedskou Ottesen – I kan altid kontakte mig på mobil 23479804, eller mail sao@morsoe.dk.

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af grundskolen. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt. I Morsø kommune er sundhedsplejen er del af Center for børn og familier – og vi har tæt samarbejde. Vi har fælles møder med skolen med jævne mellemrum.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi bruger Børn-ungelivs spørgeskema, til undersøgelse og sundhedssamtale med eleverne. I får besked når det er tid til I skal logge ind og give samtykke/besvare spørgeskema.

Barnets journal er tilgængelig for jer på Sundhedsvejen.dk

www.sundhedsvejen.dk

www.svar.børnungeliv.dk