Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske på Sydvestmors Friskole:

Mit navn er Gitte Campara, jeg bor sammen med min mand og vores tre børn i Thisted. 

Jeg dækker distriktet på Sydmors på såvel spædbørnsområdet som på skoleområdet. 


Tilbud til alle på skolebørn:

0. klasse - Undersøgelse og trivselssamtale med barnet og en eller begge forældre. 

1. klasse - Måling af vækst

5. klasse - Undersøgelse og trivselssamtale med barnet

8. klasse - Undersøgelse og trivselssamtale


Ved spørgsmål eller behov for sparring kan henvendelse ske på tlf. 91166492 eller på mail: gsk@morsoe.dk


Gitte Campara

Sundhedsplejerske


Generelt om sundhedsplejen i Morsø kommune:

Alle familier med børn kan bruge Sundhedsplejens tilbud – fra graviditet og til Jeres barn går ud af grundskolen. I kan tale med sundhedsplejersken om alt det, der har med Jeres families og Jeres barns sundhed og trivsel at gøre.

Som sundhedsplejerske er man uddannet sygeplejerske og har erfaring fra flere års ansættelse inden for sundhedsvæsenet, her især erfaring med børn og familier. Sundhedsplejersken har derudover gennemgået videreuddannelse specielt med henblik på at kunne støtte og vejlede familier med børn mellem 0 og 16 år.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og som øvrige faggrupper, der arbejder med børn, skærpet underretningspligt. I Morsø kommune er sundhedsplejen er del af Center for børn og familier – og vi har tæt samarbejde. Vi har fælles møder med skolen med jævne mellemrum.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi bruger Børn-ungelivs spørgeskema, til undersøgelse og sundhedssamtale med eleverne. I får besked når det er tid til I skal logge ind og give samtykke/besvare spørgeskema.

Barnets journal er tilgængelig for jer på Sundhedsvejen.dk