Evaluering


Evaluering af undervisningen for skoleåret 2021-22 finder du HER

Evaluering af Undervisningsmiljø 2022 finder du HER

Evaluering af Musical 2022 finder du HER

Fokusområdet er for skoleåret 21/22:

1: Prioritering af læsning i skoletiden, hver dag

2: At eleverne får større kendskab til lokalområdets natur og kultur


1: Evaluering og arbejdet med fokuspunktet ”Ekstra læsning” primært i danskfaget


På Sydvestmors Friskole har vi et læsevejlederteam, som står for den overordnede evaluering af børnenes progression i primært de danskfaglige områder. Vi vægter fælles afsæt for et samarbejde mellem alle ansatte, med målet, at stimulere elevernes læselyst.

Vi vælger tager udgangspunkt i de 7 gode råd, som bogen om låsebånd introducerer os for:

1. Inddrager eleverne

2. Læsende rollemodeller og adgang til bøger som inspirerer

3. Lyttelæsning er god læsning

4. Giver tid til læsning

5. Iscenesæt læsningen

6. Skaber dialog om læsning

7. Understøtter formidling af læseoplevelsen

Den enkelte elevs udvikling følges nøje gennem hele skoleforløbet på Sydvestmors Friskole, gennem forskellige tests og evalueringssamtaler.

I indskolingen bruges materialet “Læseevaluering” som evaluerings materiale. I efteråret og foråret tages prøverne af læsevejlederen, som retter og afholder opfølgningsmøde med danskunderviseren på den pågældende årgang.

Opfølgningsmødet har fokus på den fremadrettede læseundervisning for den enkelte elev og på klassebasis.

Derudover bruges ordblinde-risikotesten i 0. og 1. klasse.

På mellemtrinnet evalueres eleverne både forår og efterår i ST-prøverne. Også her afholdes og rettes prøverne af læsevejlederen. Efterfølgende afholdes et opfølgningsmøde med danskunderviseren, med fokus er på den fremadrettede staveundervisning.

Til læseevalueringen benyttes “EVALD” fra specialpædagogisk forlag.

I udskolingen evalueres eleverne både forår og efterår i ST-prøverne. Også her afholdes og rettes prøverne af læsevejlederen. Efterfølgende afholdes et opfølgningsmøde med danskunderviseren, med fokus er på den fremadrettede staveundervisning.

For alle elever er det lærerens opgave, at have særlig fokus på læsning, da der er afsat ekstra tid til dette 21/22.

Vi er alle bevidst om, at det tager tid, at opøve en god læsning, så der bliver udbytte. Vi har valgt, at læsningen er fra eleverne møder ind og 25 minutter frem.

Hvis der er bekymringer eller anledning til iværksættelse af træningsopgaver eller anden form for støtte, orienteres forældrene altid med en samtale, om det som vi ser. Det er altid forældrenes tilkendegivelse som vægtes, i det videre arbejde med eleven.

22.01.11: Det er endnu for tidligt at konkludere, om eleverne opnår et øget udbytte af læseudviklingen, når der arbejdes med fagligt læsning og skrivning. En del lærere oplever imidlertid allerede, at flere elever deltager på en anden måde i undervisningen, da de har fået en forståelse af, at meget af indholdet fremgår af teksten. Ligeledes er der tilkendegivelse fra flere elever, at det er sjovt at blive mere opmærksom på ord man ikke forstå, altså ved at tale om ordet – kan det være genkendeligt og i hvilken sammenhæng er ordet man ikke forstår. Vi oplever og at der er en øget faglig aktivitet blandt eleverne.

Evalueringen kan således konkludere, at indsatsen samlet set ser ud til at have en virkning både på lærernes engagement og på elevernes faglige aktivitet og deltagelse i undervisningen.


2: Evaluering og arbejdet med fokuspunktet ”Den nære omverden med naturen og kulturen”

Vi mener at det er særligt Naturfaget som læner sig op ad dette fokuspunkt, som foreskriver i de centrale kundskaber- og færdigheder, at i faget arbejdes med:

Den nære omverden.

Den fjerne omverden.

Menneskets samspil med naturen.

Arbejdsmåder og tankegang.

Kompetenceområde:

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Kommunikation

Formål for faget Natur / teknologi:

Formålet med undervisningen er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med naturen og teknologien opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge, udvikler tanker, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evnen til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling

Undervisningen foregår i klasselokalet, skolens udeområde, lokalområdet og øens relevante virksomheder.

Nysgerrighed, arbejdsglæde, kreativitet og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig.

Sydvestmors friskole har arrangeret i fællesskab med Naturvejleder Jørgen Frank, hvordan vi arbejder med fokuspunktet ude i nærområdet.

Kulturmødet Morsø august 2021

Grundet Corona blev alle elever ikke involveret i Kulturmødet

4. klasse er med i et projektet er et samarbejde mellem kunstner Katrine van Godt, Kulturmødet og Morsø Folkebibliotek.

Eleverne informeres om griselivet både fortalt og via historie af kunstneren og bibliotekaren, hvorefter der males grise på Biblioteket. Grisene skal males og dekoreres med farvekridt, maling, tusch, ting og sager. Både tegninger og ord.

Grisene lever videre i Nykøbings gader under hele Kulturmødet.

Vil i vide mere, så se kunstnerens hjemmeside: https://kathrinevangodt.dk/galleri-1/pig-art

Forældrene blev efterfølgende inviteret til fernisering sammen med deres børn. Alle børn syntes det var spændende og deltog i projektet.

EXCENTRISKE KLASSISKE MUSIKERE for 2. Og 3. klasse

9.00 - 10.00 Det prisvindende spanske familie-teater LAPSO er klar til at give jer det sjoveste møde med klassisk musik som I nogensinde har haft. De er kendt og elsket for deres humor og fremførelse på usædvanlige instrumenter. Oplev blandt andet en Glas-a-Divarius violin, det fantastiske perifoniske mundstykke og noget så mystisk som det halebårne klokkespil.

FLAMENCOKONCERT

10.30 - 11.30 Flamenco Teatret har inviteret intet mindre end 14 spanske og danske artister med på scenen til en forrygende koncert, hvor der bliver undervist i sang, klap og spanske tilråb undervejs.

GRØNTSAGSPARADE

12.00 - 13.00 Vi afslutter dagen med musikalsk parade gennem byen, hvor et publikum står klar til at kaste grøntsager til os - en grøntsag for en dans. Paraden slutter omkring kl. 13.00 på Kirketorvet. Grøntsagerne indgår i aftenens paella til Kulturmødets store folkefest.

24 timer i Naturen 2021

Lejrturen er særligt afgørende for relationen mellem lærer og elev. Her er der tid til lange samtaler og tid til, at eleverne kan vise sider af sig selv, som vi ellers ikke ser. Tid til hyggelig samvær.

Lejrturen er vigtig, fordi den er med til at give eleverne et stærkt fællesskab, tage ansvar for hinanden og vise hensyn og respekt. Når eleverne trives, lærer de. Turen foregår altid i nærmiljøet, hvor naturen og kulturen inddrages, stadig med fokus på det sociale.

Naturvejlederforløb efteråret 2021

Aktiviteter og steder med naturvejleder Jørgen Frank

11/11 - 4. klasse - Først introduktion til dagen. Snak om 3 forskellige fugle, herefter blev klassen blev

inddelt i grupper, hvor hver gruppe skulle finde efterårsting i skoven.

Udstilling på plasticduge og efterfølgende snak om hvad vi har fundet! Gåtur i skoven.

”Byg en havørn” - gruppeinddeling, hvem kommer tættest på 2,5 ved at lave en havørn af naturmaterialer fra skoven? Afrunding af dagen.

12/11 - 0. og 6. klasse - Først introduktion til dagen. Snak om 3 forskellige fugle, herefter blev klassen blev

inddelt i grupper, hvor hver gruppe skulle finde efterårsting i skoven. Det blev mest svampe, som eleverne fandt. Udstilling på plasticduge og efterfølgende snak om hvad vi har fundet! Gåtur i skoven.

”Byg en havørn” - gruppeinddeling, hvem kommer tættest på 2,5 ved at lave en havørn af naturmaterialer fra skoven? Afrunding af dagen.

9/12 - 3. klasse - Først introduktion til dagen. Snak om 3 forskellige fugle + snak om ulve, der var ulvespor i skoven! Gåtur i den sneklædte skov, hvor fokus var på ”dyrespor i sneen”. ”Byg en havørn” - gruppeinddeling, hvem kommer tættest på 2,5 ved at lave en havørn af naturmaterialer fra skoven? Herefter længere gåtur, hvor vi så væltede træer og fik en snak om det. Tilbage til Sindbjerg Savværk, hvor vi sluttede dagen af med varm kakao. Afrunding af dagen.

10/12 - 5. klasse - Først introduktion til dagen. Snak om 3 forskellige fugle + snak om ulve, der var ulvespor i skoven! Gåtur i den sneklædte skov, hvor fokus var på ”dyrespor i sneen”. ”Byg en havørn” - gruppeinddeling, hvem kommer tættest på 2,5 ved at lave en havørn af naturmaterialer fra skoven? Herefter længere gåtur, hvor vi så væltede træer og fik en snak om det. Tilbage til Sindbjerg Savværk, hvor vi sluttede dagen af med varm kakao. Afrunding af dagen.

Naturvejlederforløb forår 2022

Forslag til aktiviteter og steder med naturvejleder Jørgen Frank

Alle klasser kommer på tur en gang inden sommerferien. For at se og opleve nye steder er en del af turene cykelture. Man kan sagtens besøge den samme lokalitet flere gange, men med nyt fagindhold.

2022

Uge 11 - 7. klasse - Mandag den 14. marts - Sted: Sindbjerg Plantage - bus

Uge 11 - 8. og 9. klasse - Tirsdag den 15. marts - Sted: Sindbjerg Plantage - bus

Uge 13 - 2. klasse - Mandag den 28. marts - Sted: Sindbjerg Plantage - bus

Uge 13 - 0. klasse - Onsdag den 30. marts - Sted: Sindbjerg Plantage - bus

Uge 16 - 1. og 6. klasse - Tirsdag den 19. april - Sted: Sindbjerg Plantage - bus

Uge 17 - 4. klasse - Mandag den 25. april - Sted: Madsbjerg - cykle

Uge 21 - 3. klasse - Onsdag den 25. maj - Sted: Sindbjerg - cykle eller bus

Uge 23 - 5. klasse - Tirsdag den 7. juni - Sted: Agerø - cykle


Uge 11 - 7. klasse - Mandag den 14. marts

Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Skoven - fæld et træ. Gæt hvor højt det er? Hvor gammelt er det? Hvilket slags træ er det? Hvad bruges det til? Træet fældes med langsav, bøjlesav eller økse. Træet opmåles, hvem er tættest på længden? Der laves to telte af de lange rafter, reb og presenning. Til sidst saves træet i passende længder til brænde. Holdinddeling.

Uge 11 - 8. og 9. klasse - Tirsdag den 15. marts

Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Skoven - fæld et træ. Gæt hvor højt det er? Hvor gammelt er det? Hvilket slags træ er det? Hvad bruges det til? Træet fældes med langsav, bøjlesav eller økse. Træet opmåles, hvem er tættest på længden? Der laves to telte af de lange rafter, reb og presenning. Til sidst saves træet i passende længder til brænde. Holdinddeling.

Uge 13 - 2. klasse - Mandag den 28. marts

Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Forår - Udstyret med planteskovl og æggebakker finder vi forårs ting. Vi lærer at snitte med dolk. Slutter dagen ved savværket med bål og snobrød.

Uge 13 - 0. klasse - Onsdag den 30. marts

Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Forår - Vi går på opdagelse i skoven efter forårstegn. Klassen de les i små grupper. Slutter dagen ved savværket med bål og snobrød.

Uge 16 - 0. og 6. klasse - Tirsdag den 19. april - Sted: Sindbjerg Plantage - bus Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Insekter og smådyr. Vi går på jagt efter insekter med lup, glas og bakker. Vi artsbestemmer efterfølgende. Vi finder en myretue og snakker om den.

Uge 17 - 4. klasse - Mandag den 25. april

Sted: Mågerodde - Tema: Fjorden, strandengene og landskabet. Vi går over ”DaVinci broen”. Klassen deles i små grupper og finder ting ved stranden, som vi efterfølgende snakker om.

Uge 21 - 3. klasse - Onsdag den 25. maj

Sted: Sindbjerg Plantage - Tema: Pattedyr. Dyreorienteringsløb. 12 skilte med hver sit pattedyr sættes op i skoven. Udstyret med papir og blyant sendes børnene afsted i små grupper.

Uge 23 - 5. klasse - Tirsdag den 7. juni

Sted: Agerø - Tema: Lysbugede knortegæs og 2. verdenskrig. Vi besøger fugleskjulet og bagefter Agerø kirke. Herefter gåtur på stranden efter spiselige planter.

Evalueringen foretager vi med Naturvejlederen samt eleverne efter hver aktivitet.


Evaluering på Sydvestmors Friskole


Skolen er i henhold til friskoleloven forpligtet til at evaluere løbende elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der er tilstrækkelig fokus på elevens udbytte og progression af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges således at den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Sydvestmors Friskole ønsker at ansvaret gennem fagene, undervisningen og pædagogikken er et ansvar som skabes gennem dialog mellem lærer, elever og forældre.

Evalueringsplanen har det formål at være et internt værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være synlig som skolens evalueringspraksis. Forældre og elever skal løbende via samtaler orienteres om test og udbyttet af undervisningen. Valg af form og metode afhænger af faget, klasserne, trinnet og undervisningsformen.

Skolen udarbejder en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat for fagene, eleverne og klasserne, som evalueres på lærermøder og pædagogisk dag efter skoleårets afslutning. På baggrund heraf beskriver vi, hvad vi har lært, og hvilke nye tiltag vi sætter i gang på den baggrund. I forbindelse med arrangementer og emneuger er der altid en evaluering og justering. Ligeledes er der opfølgning og samtaler med alle eleverne.

Samtlige lærer sammenholder egen undervisning med fælles mål, samt evaluering. Disse tages overordnet op som ovenfor beskrevet årligt.

Grundet Corona situationen har Sydvestmors Friskole valgt samme fokusområde som sidste skoleår. Vi har af samme grund ikke kunne evalueret fyldestgørende for læseindsatsen, som ikke har været optimalt. Vi bruger læsetest-systemet EVALD, som vil være en intern evalueringsform.

Fokusområdet er for skoleåret 21/22:

-Prioritering af læsning i skoletiden, hver dag

-At eleverne får større kendskab til lokalområdets natur og kultur

Målet er opstillet mellem det pædagogiske personale og lærerne. Evalueringen sker undervejs på lærermøder og bestyrelsesmøder. I slutningen af skoleåret på skolens hjemmeside under evaluering og på skolens generalforsamling i lederberetningen.


Resultatet af evaluering af skolens samlede undervisning ses i den tilsynsførendes rapport, som bliver præsenteret på den årlige generalforsamling. Resultaterne finder du HER.

I fht resultatet af skoleåret 2020-2021 siger tilsynsførende Annelise Nielsen konkluderende at:

"Ud fra det jeg erfarer og det jeg ser er jeg overbevist om, at Sydvestmors Friskskole lever op til de gældende regler

for at drive en friskole og at undervisningen står mål med det man almindeligvis kræver i folkeskolen.

Jeg ser en skole, hvor der er struktur og mål med undervisningen. Skoledagen er indholdsrig og der arbejdes både

med lærebogssystemer og digital undervisning. Den digitale undervisning er inddraget fra de yngste årgange og

hele vejen op til 9. årg.

Omgangstonen mellem elever og voksne understøtter min opfattelse af, at man på skolen opdrager og danner til "frihed og folkestyre og deltagelse i demokratiske processer"....

..."De øjebliksbilleder, jeg ser og oplever ved mine besøg, fortæller mig om en friskole, hvor det at drive fri skole efter gældende regler bliver taget meget alvorligt og gribes professionelt an".


Undervisningsmiljø

Minimum hvert 3. år laves der en trivsels/undervisningsmiljø vurdering. Du kan finde den seneste HER

Elevsamtaler

Kontaktlæreren holder jævnligt en formel samtale med eleven om trivsel og læring. Ligeledes stilles der mål, som man evaluerer på når det er nået.

Skolehjemsamarbejde

Forældrene "fører tilsyn med/evaluerer undervisningen". Det sker på følgende måder:

  • Skolehjemsamtale

Skolehjemsamtale foregår halvvejs i skoleåret - her drøftes elevens standpunkt og trivsel. I tilfælde at kritik, gives denne videre til skolelederen. I disse tilfælde tages evt. kontakt til de pågældende forældre, ligesom kritikken drøftes med de respektive lærere. På baggrund heraf laves en evt. handlingsplan ,ed efterfølgende tilbagemelding fra forældrene.

  • Forældremøder

På forældremøderne er der lejlighed til at drøfte mere generelle ting fra skolens hverdag og overordnet undervisningsplan - eks emneuger, arrangementer ol

  • Nyhedsbreve

Forældrene modtager, som udgangspunkt, nyhedsbrev hver uge - her kan de følge med i hverdagen på skolen

Forældrene kan til hver en tid få en samtale både med lærer og skoleleder, ligesom skolen også indkalder ved behov udover det skitserede. Vi betragter det som en gensidig forpligtelse at sørge for at kommunikationen foregår.


Karakter

I de ældste klasser vil eleverne gradvist blive præsenteret for karaktergivning. Vi er opmærksomme på, at et tal ikke kan stå alene. Resultater (karakter) og overgangsfrekvenser (overgange til anden uddannelse finder I på Undervisningsministeriets hjemmeside. Klik HER

Terminsprøve og Afgangsprøver

Vi introducerer eleverne til den kommende prøvesituation ved terminsprøver.

Efter 9. årgang kan eleverne deltage i folkeskolens afgangsprøver.

Videreuddannelse/studieparathed

Vi har et tæt samarbejde med Morsø Kommunes KUI-vejleder, se https://www.mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/skole/den-kommunale-ungeindsats-kui.

KUI /UU vejlederen står for elevsamtaler om forberedelse til fremtiden efter grundskoleforløbet på Sydvestmors Friskole, samt vurdering om studieparathed til videre uddannelsesforløb, Brobygning, Praktik, Skills.

Praktisk/musiske fag:

Vi vælger som skole at give en karakter i 8. klasse for Madkundskab, da de andre fag som Håndværk og Design samt Musik er under udbygning, så det selvstændigt kan blive et valg af fag til denne eksamensform.

Projektopgaven

Alle klassetrin arbejder med projekt - går på tværs af skolens fag og emner, og lærerne hjælper med at tilrettelægge og differentiere undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde med. I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis og finder sted i forlængelse af de fem sammenhængende skoledage. Lærerne bedømmer og evaluerer projektopgaven med en mundtlig tilbagemelding til de yngste klasser og både en skriftlig udtalelse, mundtlig evaluering og en karakter i 8. og 9. klasse.

Læsevejledning

På Sydvestmors Friskole har vi et læsevejlederteam, som står for den overordnede evaluering af børnenes progression i de danskfaglige områder. I indskolingen bruges materialet “Læseevaluering” som evaluerings- materiale. I efteråret og foråret tages prøverne af læsevejlederen som retter og afholder opfølgningsmøde med danskunderviseren på den pågældende årgang. Opfølgningsmødet har fokus på den fremadrettede læseundervisning for den enkelte elev og på klassebasis.

På mellemtrinnet og i udskolingen evalueres eleverne både forår og efterår i ST-prøverne. Også her afholdes og rettes prøverne af læsevejlederen. Efterfølgende afholdes et opfølgningsmøde med danskunderviseren, med fokus er på den fremadrettede staveundervisning. Vi bruger “EVALD”, fra specialpædagogisk forlag til testning af mellemtrinnet.

Matematikvejledning

Matematiktest foretages to gange om året, som ligeledes gennemgås af matematiklærerne, som bruger forskellige evalueringsmetoder.

Vi har i januar 2020 sendt matematiklærer på vejlederdiplommodul og blev færdig med 1. modul juni 2020, der er 6 moduler i alt. Læreren fortsætter udd. efter barsel. Evalueringsskema under udarbejdelse, indtil da bruger skolen både MG og MT test som evalueringsværktøj for matematiklæreren.

PAS vurdering

Skolen udarbejder PAS vurderinger i samarbejde med forældrene, når der er usikkerhed omkring elevens læring. PAS testen vurdere elevens kompetencer og potentialer, og understøtter den måde vi arbejder på, helhedstænkende på det sociale og pædagogiske område. Vi ønsker at styrke elevernes ressourcer og kompetencer. Dokumentere de pædagogiske resultater og udvikle konkret pædagogiske handleplaner, der er med til at højne en enkeltes læring og trivsel. Denne gennemgås efterfølgende med lærerne omkring eleven og bruges i forældresamtale.

Logbog

Stort set alle skolens elever samt SPS-eleverne har en logbog, som lærerne skriver i. Alt omkring samarbejdet med eleven, forældrene, PPR og familieafdelingen får en note. Noterne bruger vi til at korrigere de indsatser og mål, der stilles for eleverne. Andre elevformer som SMITTEmodel ligger i fysiske mapper på de elever, som er tilknyttet Udviklingsmøder med PPR, hvor leder, lærer, forældre og konsulent indgår i arbejdet.

Ordblindhed

Vi risikotester elever i 0. og 1. kl. Testen anvendes tidligst på 3. årgang til at identificere ordblindhed blandt elever, hvor der er begrundet mistanke om ordblindhed. Vi tilbyder testen hvis, en elev viser tydelige tegn på læse, skrive og stavevanskeligheder for at skabe afklaring og give grundlag til, hvordan eleven kan hjælpes bedst muligt og kunne tilrettelægge en individuel undervisning, der er tilpasset eleven så det får de bedst mulige betingelser. Ordblindetesten anvendes af læsevejlederen.

Tilsynsførende

Lovpligtig evaluering både med lærerens selvevaluering og tilsynsførendes regelmæssige besøg jf Friskole-lovens §9. Tilsynsførende Annelise Nielsen som er certificeret Styrelsen for undervisning og kvalitet, aflægger årligt sin rapport på skolens generalforsamling. Du finder tilsynsrapport HER

Elever som har brug for ekstra hjælp

Ifht til SPS eleverne er der årligt gennemgang af handleplaner med PPR, forældre og lærer. Derudover kan der forekomme udviklingsmøder. Der er ligeledes tæt skole/hjem samarbejde med forskellige aftaler, hvis der i en periode er udfordringer. Ligeledes er der en Procedure for forskellige tiltag i et samarbejde mellem skole, forældre og PPR v/ Morsø Kommune.

SSP samarbejde

Sydvestmors Friskoles leder er en del af Morsø kommunes Skole-Social-Politi, som er et tværfagligt samarbejde Ungdomsskolen er tovholdere for og som skal være med til at skabe gode og trygge rammer for børn og unge samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring "ikke acceptable" aktiviteter.

Vi er som skole ikke direkte forpligtiget til at udføre kriminalpræventiv arbejde. I lovens formålsparagraf nævnes det, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling, og herigennem have kendskab til egne muligheder og danne sig en baggrund for at kunne tage stilling og handle. I arbejdet er der forskellige tværgående emner og problemstillinger som belyses for vores elever, og dermed er det åbenlyst, at det kriminalpræventive arbejde er en del af denne opgave.

Skolen har ligeledes brugt Ungdomsskolens koordinatorer til forældremøder om fx online mobning, adfærd på nettet, billeddeling etc.

Forældrehåndbog

Vi har arbejdet på en forældrehåndbog. I den kan du bla læse om: Beredskabsplaner for eks vold, handleplaner for mobning og retningslinier for forældrerådet. Du finder den HER

Personalemøder

Der er ugentlige personalemøder, hvor der bliver evalueret på bla undervisning, elevers trivsel o.l.

Bestyrelsesmøder

Der er bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året. Her fremlægges og evalueres skolens dagligdag. Og ca 1 gang om året revurderes værdigrundlag o.l.

Pædagogiske dage

Vi har 2 pædagogiske dage om året. Her drejer det sig om de overordnede linjer for skolen, værdigrundlag og evaluering.