Undervisning

Undervisningen


Vores undervisning foregår i special indrettede undervisningslokaler eller i de mange andre faciliteter skolen råder over - så som to haller, motionscenter, musik lokaler, sløjd, fysik, naturfag, kunst, kantine, kiosk og frem for alt meget store udenomsarealer med boldbaner, gynger, sandkasse m.m. Derudover bruger vi det naturskønne område skolen ligger i, tæt på strand og skov.

Vi underviser på et højt fagligt niveau - på alle områder - med stor differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil! Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer, metoder og en fleksibel organisering af undervisningen.

Vi starter hver morgen med morgensang

Vi har på skolen i  2023 opstillet flg. mål op for vores fælles indsats for kommende skoleår:


-Prioritering af læsning i skoletiden

-Fokus for fortælling som fag

 

Målene er opstillede mellem personalet og skolelederen. Evalueringen sker undervejs  på lærer- og bestyrelsesmøderne. Evalueringen vil vedr. fortællingen evalueres før sommerferien i tilfælde af, at vi vender tilbage til traditionelt undervisning af fagene, kristendom, religion og historie. 

Målet er opstillet mellem det pædagogisk personale og lærerne

Evaluering sker undervejs på lærermøder og bestyrelsesmøder 

og bliver i slutningen af skoleåret lagt på hjemmesiden under fanen "Evaluering"


Skolens undervisningsmiljø beskrivelse finder du HER


Du finder elevernes vurdering af undervisningsmiljøet HER

PROFESSIONELLE SKOLEKONCERTER PÅ SKEMAET

 Vi abonnerer på LMS Skolekoncerter. Det betyder, at der på årligt er tilbagevendende koncerter med professionelle kunstnere fra alle musikgenrer. Fælles koncertoplevelser nærer kreativiteten og skaber fællesskab, trivsel, inklusion, dannelse og læring. Eleverne får endvidere inspiration til at lytte til musik, opsøge koncerter og måske spille endda et instrument selv. Bag koncerterne står Levende Musik i Skolen (LMS), som er nationalt kompetencecenter for børns møde med den professionelle, levende musik.  LMS er finansieret gennem Statens Kunstfond, der har som mission, at alle grundskoleelever skal opleve en professionel skolekoncert hvert eneste år gennem skoletiden. Foruden koncerterne inkluderer ordningen et omfattende program med undervisningsmateriale tilknyttet hver enkelt koncert. Læs mere på www.lms.dk