Undervisning

Undervisningen


Vores undervisning foregår i nye special indrettede undervisningslokaler eller i de mange andre faciliteter skolen råder over - så som to haller, motionscenter, musik lokaler, sløjd, fysik, naturfag, kunst, kantine, kiosk og frem for alt meget store udenomsarealer med boldbaner, gynger, sandkasse m.m. Derudover bruger vi det naturskønne område skolen ligger i, tæt på strand og skov.

Vi underviser på et højt fagligt niveau - på alle områder - med stor differentiering og opmærksomhed på hver elevs potentiale og profil! Det betyder, at vi benytter os af mange forskellige materialer, metoder og en fleksibel organisering af undervisningen.

Her på skolen har mellemtrinnet det vi i gamle dage kaldte P-fag, de har 3 timers madlavning, Musik og Krea.