Tilsyn

Tilsynserklæringer finder du HERTilsyn

Tilsynsførende ved Sydvestmors Friskole er Annelise Nielsen


Uddrag af lovtekst:

Frie grundskoler skal ifølge friskoleloven §9 enten selv evaluere skolen regelmæssigt, eller vælge en tilsynsførende.

Skolerne kan vælge mellem de tilsynsførende, der allerede er certificeret af styrelsen for undervisning og kvalitet - 

eller pege på en ny, der så gennemgår en certificeringsuddannelse.

Skolen skal efter valg af tilsynsførende orientere styrelsen for undervisning og kvalitet om, hvem der er valgt, 

ligesom det skal fremgå af skolens hjemmeside.


3 dages lovpligtig certificeringsuddannelse

En certificering opnås ved deltagelse i en tre dages certificeringsuddannelse, hvorefter den tilsynsførende skal gen-certificeres. 

Både certificering og gen-certificering gælder i 5 år.

Certificeringsuddannelsens indhold

certificeringsuddannelsen indeholder tre moduler, der hver har en varighed på 7 - 10 timer:

1. Et grund modul om friskoleloven og lovens krav til tilsyn

2. Et fagligt pædagogisk modul om indholdet i tilsynet med undervisningen på en fri grundskole

3. Et metode - og procesmodul om tilsynsmetoder m.m".