Bestyrelsen

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

Skolens bestyrelse aug 2020

Trine Villesen Markussen: tvmarkussen@gmail.com . Formand

Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk - Økonomi

Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com - Næstformand

Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk

Didde Ladefoged: malmberg3d@gmail.com - sekretær

Bo Larsen: LotteBo@os.dk

Supl:

Charlotte Nielsen

Tanja Vad Ravnborg

§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.