Bestyrelsen

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

Skolens bestyrelse marts 2023:

Trine Villesen Markussen: tvmarkussen@gmail.com  . Formand

Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk  - Økonomi

Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk - næstformand

Didde Ladefoged: malmberg3d@gmail.com - sekretær

Bo Larsen: LotteBo@os.dk

Janni Normann Mortensen: janni_n31@hotmail.com

Supl:

1. suppleant: Charlotte Wirenfelt

2.suppleant: Mia Hauge 
§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.


Regnskab vedr det årlige salg af julekalender finder I HER

Vores datastrømsanalyse finder du HER