Indskolingen

Indskolingen

I 0. Klasse er der plads til alle. Selvom vi alle er forskellige, har vi fælles mål, sociale regler og rammer, som udgør kernen i vores fællesskab og glæden ved at være begyndt i skole.

I 0. Klasse er vi meget nysgerrige og spændte. Leg og bevægelse er en stor del af hverdagen.

Alle børn har forpligtigelser og ansvar overfor sig selv og i relationen med “den anden”. Vi oplever nye ting hver dag, som vi skal øve os på - og øvelse gør mester!

Vi stifter bekendtskab med dansksystemet “ Den første læsning”, hvor vi møder Ida og Emil i den tilhørende app, sideløbende med vi arbejder i opgavebøgerne. Vi lærer alle bogstavernes navne og lyde, vi tegner og farvelægger, vi klapper stavelser og bruger sanserne og vores motorik. Vi synger også sange og hører historier.

Vi arbejder fælles, i små grupper, parvis og individuelt.

Vores matematik system hedder “Format 0”, og her kommer vi fx. En tur til stranden og i cirkus i vores opgavebog.  Vi lærer tal og tallenes navne. Vi skriver, tegner, klipper og leger.

Vi lærer også sange, som kan hjælpe os med at huske tallene.

I matematiktimerne arbejder vi også fælles, i små grupper, parvis og individuelt.

Vi er fælles med hele skolen til morgensamlingen og arbejder endvidere tværfagligt med de øvrige indskolingsklasser i både dansk, matematik, blokdage ( billedkunst, historie, religion og naturfag) samt fx. “24 timer i naturen” og forskellige faguger.

Vi er også en del af skolens årlige musical.

Vi har alle sammen en Chromebook til rådighed, som vi også bruger i timerne. Her repeterer vi og udfordrer os selv i de forskellige læringsapps.

Hver enkelt elev tilgodeses både socialt, menneskeligt og fagligt.


Lejrtur - de sidste uger inden sommerferien:

0.-3. årgang tager på lejrtur i lokalområdet.

Vi overnatter 1 eller 2 gange eks i Karby, i shelters, telt o.l.

Turen handler om: samvær, natur, kultur, oplevelser og leg