Elever med særlige forudsætninger

Elever med særlige forudsætninger


At være i læsevanskeligheder vil sige, at læsefærdighederne ikke slår til i elevens møde med teksten.

Vanskeligheder med sprogforståelse i læsning betyder, at eleven har svært ved at skabe mening og sammenhæng i de tekster, der læses.

Vanskeligheder med skriftsproget.

Vi tilbyder Kursusforløb/specialundervisning med bl.a. materialet VAKS.

VAKS (Vælg af KodningsStrategi) har til formål at lære elever fem forskellige ordlæsestrategier. Eleverne lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemt ordmateriale.

Selve undervisningen følger en stram struktur, med repetition af indlært materiale, introduktion til nyt materiale, læse-og stavearbejde i elevbogen, dagens tekstarbejde og en afsluttende sprogleg/spil.

De lærer ikke bare at læse, men også hvordan man læser.


Eleverne elsker det og det gør jeg bestemt også.

Ebba.

(En af skolens 2 læsevejledere)