Forældreinfo

Forældrerådet 2020-2021

0 kl: Henriette- Julies Mor, Louise- Karls Mor, Hanne- Mads' Mor, Jeanette- Lasse og Oscars Mor

1 kl: Dorthe – Alberts mor og Anne Rodh– Maja S mor

2 kl: Hanne- Mikkels mor, Stina Marcus mor og Inger-Marie – Astas mor

3 kl: Bibbi - Sofias mor og Tina – Anders mor

4 kl: Didde – Malthes mor, Lene - Lucas mor og Rikke – Emmas mor

5 kl: Jeanette – Jeppes mor, Lise - Mathilde Carolines mor og Heidi –Celines mor

6 kl: Chrestina - Karl Emils mor og Søren – Daniels far

7 kl: Birgit - Claras mor og Maj-Britt - Amalies mor

8 kl: Asger - Emils far og Rasmus - Elias’ far

9 kl: Florina-Elena Temes - Nicoleta´s mor og Sarah Stelsig Riis - Josefines morGuide "Forældrerådet - hvad kan de, hvad skal de" finder du HER


Forældrehåndbog finder du HER


Breve fra skolen til forældrene:

Alle forældrebreve finder du HER

Alle breve vedr Corona finder du HER


Busplaner finder du her


Information fra Nt trafik vedr mundbind:

Information til institutioner, kommuner, Regionen, chauffører og entreprenører i Nordjylland vedr. NT Flextrafik

Fra lørdag den 22. august kræves brug af mundbind i den kollektive trafik og flextrafik.

I forhold til krav om mundbind, er der en række undtagelser. Undtagelserne er især relevante i forhold til flextrafikkens brugergruppe.

Kravet om mundbind gælder således ikke

* Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.

* Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.

* Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

Ovenstående undtagelser betyder derfor, at mundbind kun uddeles i flextrafikken, hvis borgeren/forældrene eller institutionen efterspørger mundbindet - f.eks. hvis man har glemt det. Chauffører må ikke uopfordret uddele mundbind.

Bemærk: Chaufføren må ikke afvise borgere, som ikke benytter mundbind i den faste eller visiterede kørsel (fordi der kan være hensyn, som ikke er synlige for hverken chaufføren eller i visse tilfælde borgeren selv)

Det er således vigtigt, at borger/patient ved bestillingen bliver informeret om, at det er et krav at bære mundbind. Hvis en borger/patient ikke bærer mundbind ved afhentning, og ikke selv efterspørger et mundbind, så er beskeden til chaufføren at visiteringen dermed er foretaget af Kommunen eller Regionen.

Information til kunder på NT’s hjemmeside/ Flextrafik

Fra den 22. august kræves brug af mundbind i den kollektive trafik og flextrafik.

Det er kundens eget ansvar at medbringe mundbind. Har du glemt dit mundbind, skal du selv bede om et mundbind i flextrafik-vognen.

Hvis du er omfattet af følgende undtagelser, er du ikke omfattet af kravet om mundbind:

* Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.

* Hvis du har vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller har fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at du ikke selv kan fjerne mundbindet.

Du skal fjerne dit mundbind, hvis du får gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

Vi ønsker dig god rejse!

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/krav-om-mundbind-i-den-kollektive-trafik-og-saerlige-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko


Med venlig hilsen / Best Regards Signe Klintgaard Korać, Chef, Mobilitet og rådgivning - skk@NTmail.dk<mailto:skk@NTmail.dk>, Tel. + 45 9934 1167