Sydvestmors Friskole film.mp4

Vi har fra 0. til 9. klasse og

"DU" kan starte i vuggestue eller

børnehave samme sted!

Ansøgningsskema til friplads finder du HER og i papirform på kontoret

Ansøgningsfrist 5. sept