Årsplaner

Sydvestmors Friskole er en fri grundskole med statsstøtte, og derfor lever vi op til loven om friskoler og private grundskoler m.v. §1, stk. 2:

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Vi læner os op ad Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Se læseplanerne her:

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Fysik/Kemi

Musik

Idræt

Religion

Geografi

Biologi

Historie

Samfundsfag

Naturfag