Bestyrelsen

Bestyrelsen

Skolen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, som ansætter en skoleleder

Skolens bestyrelse marts 2019

Eva Vinther: evv@hotmail.dk - formand

Trine Willesen Markussen: tvmarkussen@gmail.com - næstformand

Andreas Markussen: andreas@ornestationmors.dk - kassér

Lene Markussen - lenekudsk@gmail.com

Jens Iversen: jb@iversen.mail.dk

Didde Ladefoged: malmberg3d@gmail.com - sekretær

Ole Balle: oleballe80@gmail.com

Supl:

Kresten Damsgård

Charlotte Nielsen

Jannie Vester

§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 5 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 2 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette sker på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.