Corona

På sundhedsstyrelsens hjemmeside, finder du de nyeste vejledninger i fht Corona. Du finder dem HER

Svmf retningslinier vedr personales sygdom kan du læse HER

Brev om nødpasning finder du HER

Nyeste retningslinier fra Morsø kommune finder du HER

Bekendtgørelse om nedlukning og nødpasning fra Morsø kommune finder du HER

Brev fra børne- og undervisningsministeren kan du læse HER

Myndighedernes retningslinjer for socialt samvær: se filmen HER

Seneste nyt om Corona kan du få via TV2 HER

I får hermed seneste orientering fra KL – for skole og dagtilbudsområdet.

KL fremsendte følgende i aftes kl. 23:

”Skole- og dagtilbudsområdet

Der er fortsat rigtige mange spørgsmål vedr. håndteringen af lukningen af alle landets dagtilbud og folkeskoler. KL er i tæt dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og gør alt, hvad vi kan for at få svar på alle spørgsmål og udfordringer.

Seneste nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet er også, at deres hjemmeside time for time bliver opdateret med spørgsmål og svar.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

Status

Status fra Børne- og Undervisningsministeriet er, at der arbejdes på at få lovgivning igennem og på afklaringer ift. særligt nødpasning, fjernundervisning, undervisningstimer og meget mere. Se mere om sidste status nedenfor:

Nødpasning

Børne- og Undervisningsministeren har på pressemøde i aften meldt nogle overordnede retningslinjer for nødpasning ud, som vil blive konkretiseret i de kommende dage. Kommunerne skal tilbyde nødpasning til de børn indskrevet i dagtilbud fra 0 år og til og med 3. klassetrin, som har behov for det, idet dog udgangspunktet er, at alle opfordres til så vidt muligt at holde deres børn hjemme.

Nødpasning forventes at omfatte børn, hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige, eller hvor forældrene ikke kan finde anden pasning selv fx børn af enlige forældre og børn af forældre, der ikke har mulighed for at tage deres børn med på arbejde. Nødpasning forventes ligeledes at omfatte børn, hvor der er en bekymring for, at forældrene ikke kan varetage børnenes daglige behov, det kan fx være børn med forebyggende foranstaltninger efter serviceloven eller pædagogisk friplads efter dagtilbudsloven. Denne gruppe har også brug for nødpasning.

Kommunerne forventes desuden at tilbyde nødpasning til en gruppe af børn, der bl.a. omfatter børn i udsatte positioner ældre end 3. klassetrin, som på trods af alderen ikke kan tage vare på sig selv eller er i et miljø, hvor der er behov for andet opsyn i den tid på dagen, hvor barnet eller den unge normalvis går i skole.

Vi er i tæt dialog med ministeriet om at få konkretiseret retningslinjerne yderligere.

Flere kommuner har spurgt til, om der er grænser for, hvor store nødpasningsordninger kan være. Ligesom i de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, er det hensigtsmæssigt at få er samlet i så kort tid som muligt. Der kan ikke gives konkrete tal på dette.”